Gemeente, NWS en SHN zetten handtekeningen onder Prestatieafspraken 2018-2021

‘Vaart houden in uitvoering nieuwbouwplannen’

Een maximale inspanning om vaart te houden in de uitvoering van nieuwbouwplannen. Dat is een van de doelstellingen in de Prestatieafspraken 2018-2021 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder zetten. Er is in het document verder aandacht voor doorstroming, duurzaamheid, betaalbare huren en het zorggeschikt maken van woningen.

De eerste Prestatieafspraken-nieuwe-stijl werden in Noordwijk in 2016 gemaakt. De afgelopen periode is door de drie partijen getoetst wat er is bereikt en zijn aanvullende afspraken voor 2018 en de drie jaar erna vastgesteld.

De uitbreiding met minimaal 600 sociale huurwoningen in de komende tien jaar vormt nog steeds de belangrijkste opgave voor gemeente, NWS en SHN. Volgend jaar wordt begonnen met het eerste nieuwbouwproject (Rederijkersplein), maar daarmee mag de stroom niet stokken. “De in 2016 uitgesproken ambities staan wat ons betreft nog fier overeind”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman. “Die woningen zijn voor Noordwijk bittere noodzaak.”

Bij het bereiken van die nieuwbouwdoelstelling hebben gemeente, NWS en SHN elkaar nodig. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan het versnellen van procedures, het opstellen van planvoorwaarden en afspraken over de grondprijs”, zegt manager Wonen Bart Tiesinga van de NWS. Ook daarover zijn volgens voorzitter Bernard Koëter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk harde afspraken gemaakt. “Als luis in de pels zet de SHN alles op alles om ervoor te zorgen dat ze ook worden nagekomen.” De SHN houdt verder ook een scherp oog voor betaalbare huren.

Nieuw voor 2018 is dat nog meer nadruk wordt gelegd op de doorstroming in het huidige bestand van sociale huurwoningen. Voor die extra inspanning trekken gemeente en NWS extra geld uit. Een seniorenmakelaar helpt ouderen die kleiner willen gaan wonen. Er zijn plannen om bestaande huurwoningen zorggeschikter te maken.

Als het gaat om duurzaamheid van het bestaande woningbestand zetten de drie partijen nadrukkelijk koers naar CO²-neutraal in 2050. Nieuwbouw van de NWS is nu al gasloos en bijna-energieneutraal (BENG).