SHN Informatieavond voor de NWS-huurders

Met taaie onderwerpen als huurbeleid, het meerjarenonderhoudsprogramma en nieuwbouw toch een volle zaal trekken. Dat lukte de Stichting Huurders Belangen Noordwijk woensdagavond 31 mei in De Vinkenhof, waar een flinke delegatie van de Noordwijkse Woningstichting aanwezig was om uitleg te geven over ons werk en onze visie op sociale woningbouw. De positie van huurders is de afgelopen jaren sterk verbeterd, benadrukte SHN-voorzitter Bernard Koëter in zijn openingstoespraak.

Over vrijwel alle aspecten van het volkshuisvestingsbeleid kan worden meegesproken. "En de relatie met de NWS is goed." Zo steunt de SHN - samen met de Gemeente Noordwijk - de plannen van de woningstichting om het aantal betaalbare sociale huurwoningen sterk uit te breiden en staat zij ook achter het beleid van gematigde huurverhoging dat voor de komende jaren is uitgestippeld. Dat liet nog volop ruimte voor vragen uit de zaal, waarbij onder meer duurzaamheid, de huisvesting van statushouders en reparatieonderhoud aan de orde kwamen.

In de nazit kon met de NWS-medewerkers ook op individuele gevallen worden ingegaan, zowel mondeling als schriftelijk. En - voor wie er niet bij kon zijn - ook buiten dit soort boeiende informatieavonden staan de SHN en de NWS graag voor u klaar.