Gemeente Noordwijk, NWS en Huurdersbelangen leggen ambities vast in prestatieafspraken

Stevig bouwprogramma voor sociale huurwoningen

Drie partijen, één gemeenschappelijk doel: het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen in Noordwijk. Het gemeentebestuur, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) leggen deze en tal van andere ambities vast in de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in de periode 2017-2020. “We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman.

Een stevig nieuwbouwprogramma en het aanpassen van de bestaande sociale woningvoorraad zijn de enige echte mogelijkheden om de schaarste te verminderen. Het plan is om de komende jaren minimaal 600 betaalbare huurwoningen te realiseren.In de prestatieafspraken is bovendien vastgelegd dat deze met voorrang worden toegewezen aan Noordwijkers. Huurders die daarbij een sociale huurwoning van de NWS achterlaten, hebben een streepje voor. “Als zij verhuizen, helpt dat de doorstroming op gang brengen. Daar profiteren ook Noordwijkse starters op de woningmarkt van”, zegt NWS-directeur Willem van Duijn.

De NWS is voor de gemeente de aangewezen partij om de bouw van extra sociale huurwoningen op te pakken. Op haar beurt streeft de gemeente er naar tijdig voldoende bouwlocaties beschikbaar te stellen, daar waar Noordwijk grond in bezit heeft.  De gemeente hanteert grondprijzen waarmee de realisatie van goedkope sociale huurwoningen door een toegelaten Instelling als een woningcorporatie mogelijk wordt gemaakt.

De NWS zal geleidelijk maximaal 90 woningen uit haar dure woningbezit verkopen en maximaal 250 woningen onderbrengen in de vrije sector. Dit aanbod is dan bij uitstek geschikt voor de middeninkomens, die in Noordwijk ook niet ruim aan hun trekken komen. De opbrengsten zijn bestemd voor investeringen in sociale nieuwbouw en onderhoud van de bestaande sociale woningvoorraad. Totdat de nieuwbouwstroom goed op gang komt, zorgt de woningstichting ervoor dat het aanbod van betaalbare huurwoningen op peil blijft. Dat gebeurt onder meer door de huren van dure vrijkomende huurwoningen te verlagen. De omvang van de sociale huurvoorraad in Noordwijk zakt daarmee niet onder de 2175 woningen en zal door het nieuwbouwprogramma uiteindelijk groeien naar tenminste 2500.

In de prestatieafspraken leggen de drie partijen allerlei voorstellen vast om het sociale volkshuisvestingsbeleid de komende jaren verder te verbeteren. Dat gaat van plannen voor onderhoud tot energiebesparing en van een gematigd huurbeleid tot de opvang van kwetsbare groepen. De NWS en de gemeente investeren de komende jaren gezamenlijk in duurzaamheid en het zorggeschikt maken van bestaande en nieuwe sociale huurwoningen. Ook is afgesproken dat de NWS een klanttevredenheidsonderzoek onder haar huurders uitvoert.

De SHN is tevreden met de in goed overleg gemaakte afspraken. De SHN blijft scherp op het op het tijdig beschikbaar komen van betaalbare bouwlocaties en op een voldoende hoog percentage betaalbare sociale huurwoningen.

Gemeente, NWS en Huurdersbelangen zien gezamenlijk toe op het nakomen van de Noordwijkse prestatieafspraken.