NWS verkoopt dure woningen om te kunnen bouwen

PERSBERICHT 

NWS verkoopt dure woningen om te kunnen bouwen 

De Noordwijkse Woningstichting gaat de komende jaren een aantal grote eengezinswoningen verkopen. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de nieuwbouw van compacte, betaalbare levensloopbestendige huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwijk. Voor de huidige huurders van de woningen verandert er niks.

De NWS wil de komende jaren flink wat sociale nieuwbouw realiseren in Noordwijk. Directeur Auke Uilkema: “We streven naar 30 tot 50 woningen per jaar. En denken dan met name aan compacte woningen die geschikt zijn voor senioren en voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwijk. Daarmee spelen we in op de woningbehoefte in Noordwijk. Er is grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen met een huurniveau van circa € 550 per maand. De NWS is graag bereid om deze woningen neer te zetten, maar we zijn daarvoor wel afhankelijk van de gemeente Noordwijk die hiervoor bouwlocaties moet aanwijzen”.

Het realiseren van zo’n bouwstroom vergt aanzienlijke investeringen. De NWS wil de benodigde middelen niet halen uit extra huurverhogingen, want dat zou de bestaande voorraad alleen maar duurder maken. In plaats daarvan wil de NWS de komende jaren een aantal dure huurwoningen verkopen. Uilkema: “Het gaat om grote eengezinswoningen die bij leegkomen zo duur zijn dat ze uit de sociale voorraad vallen. De huurprijzen bedragen al gauw € 800 tot € 1000 per maand. Ze komen daarmee in de vrije sector en zijn dus onbetaalbaar voor mensen met een bescheiden portemonnee. Als we zo’n woning verkopen halen we als het ware het geld uit de stenen, om er weer nuttige dingen mee te kunnen doen voor de Noordwijkse volkshuisvesting”.

Dat betekent niet dat er de komende tijd op grote schaal woningen verkocht zullen worden. Uilkema hierover: “We willen allereerst de huurders van onze eengezinswoningen in Boechorst (Bergweg, Overbeek en Biezenland) de gelegenheid geven om hun eigen woning tegen marktwaarde te kopen. De NWS heeft de betreffende huurders inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Als een huurder geen interesse heeft verandert er helemaal niks. Hij kan gewoon blijven huren, de woning wordt pas verkocht als de huurder te zijner tijd de huur opzegt”.